مخفی کردن بارگزاری
در حال بارگزاری | وینکا (بازرگانی ام جی)
  • 021 - 88 51 1120
فهرست

.:: خدمات پس از فروش ::.

برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش , رعایت نکات ذیل الزامی است :

 

۱. در صورت استفاده از گارانتی , همراه داشتن کارت گارانتی ممهور به مهر فروشنده الزامی می باشد.

۲. اپتیک دستگاه شش ماه و مدار الکتریکی و مکانیزم دستگاه ۱۸ ماه دارای گارانتی می باشد.

۳. آسیب دیدگی بر اثر ضربه و نوسانات برق , تعمیر و دستکاری توسط افراد غیر مجاز باعث خارج شدن دستگاه از گارانتی می شود.

۴. عدم مخدوش بودن سریال گارانتی و سریال دستگاه جهت ارائه خدمات پس از فروش الزامی است.